Summer Semester 2019

VWU Semester Courses New

CourseDurationTime (Mo-Fr)LocationUnitsFeeCourse InstructorStatus
Beginners without prior knowledge
AN-01SS2 25.02. - 26.06. 07.45-11.05 1010 Wien, Dominikanerbastei 6/6 320 1.200,00 € Simon Harta, MA open
AN-02SS2 25.02. - 26.06. 14.30-18.05 1080 Wien, Albertgasse 18 320 1.200,00 € Mag a. Andrea Schaufler open
Beginners with little prior knowledge
AV-01SS2 25.02. - 26.06. 14.25-18.00 1090 Wien, Glasergasse 25 320 1.200,00 € Mag. Dr. Jürgen Lenk open
AV-02SS2 25.02. - 26.06. 08.00-11.20 1010 Wien, Ebendorferstraße 8 320 1.200,00 € Bernardo Kretz open
Studierende mit erweiterten Vorkenntnissen
EV-01SS2 25.02. - 26.06. 07.45-11.05 1010 Wien, Dominikanerbastei 6/6 320 1.200,00 € Mag a. Doris Neidl open
EV-02SS2 25.02. - 26.06. 11.10-14.30 1010 Wien, Dominikanerbastei 6/6 320 1.200,00 € Dr in. Edina Eger open
EV-03SS2 25.02. - 26.06. 14.35-17.55 1010 Wien, Dominikanerbastei 6/6 320 1.200,00 € Gentiana Kristo, MA open
EV-04SS2 25.02. - 26.06. 11.30-14.50 1010 Wien, Ebendorferstraße 8 320 1.200,00 € Mag a. Katja Stipinovic open
EV-05SS2 25.02. - 26.06. 14.30-18.05 1080 Wien, Albertgasse 18 320 1.200,00 € Mag a. Doris Konrad open
EV-06SS2 25.02. - 26.06. 14.30-18.05 1080 Wien, Albertgasse 18 320 1.200,00 € Mag. Dr. Roman Stolzlechner open
Fortgeschrittene
FG-01SS2 25.02. - 26.06. 07.45-11.05 1010 Wien, Dominikanerbastei 6/6 320 1.200,00 € Mag. Dr. Heinz Weithe open
FG-02SS2 25.02. - 26.06. 11.10-14.30 1010 Wien, Dominikanerbastei 6/6 320 1.200,00 € Alina Schütz, MA open
FG-03SS2 25.02. - 26.06. 14.35-17.55 1010 Wien, Dominikanerbastei 6/6 320 1.200,00 € Emanuel Exers, BBA open
FG-04SS2 25.02. - 26.06. 07.45-11.05 1010 Wien, Dominikanerbastei 6/6 320 1.200,00 € Mag. Marzena Nowak open
FG-05SS2 25.02. - 26.06. 14.35-17.55 1010 Wien, Dominikanerbastei 6/6 320 1.200,00 € Mag. Kai Kugler open
FG-06SS2 25.02. - 26.06. 11.10-14.30 1010 Wien, Dominikanerbastei 6/6 320 1.200,00 € Mag a. Gabi Migdalek open
FG-07SS2 25.02. - 26.06. 14.25-18.00 1090 Wien, Glasergasse 25 320 1.200,00 € Mag. Thomas Hasenöhrl open
Weiter Fortgeschrittene
WF-01SS2 25.02. - 26.06. 08.00-11.20 1010 Wien, Ebendorferstraße 8 320 1.200,00 € Mag. Andreas Hallinger open
WF-02SS2 25.02. - 26.06. 11.30-14.50 1010 Wien, Ebendorferstraße 8 320 1.200,00 € Angelika Mazur, BA open
WF-03SS2 25.02. - 26.06. 14.35-17.55 1010 Wien, Dominikanerbastei 6/6 320 1.200,00 € Mag. Jakob Ortis open
WF-04SS2 25.02. - 26.06. 11.10-14.30 1010 Wien, Dominikanerbastei 6/6 320 1.200,00 € Mag a. Maria Spassova, MA open